Κεντρική
 
Εταιρεία
 
Προϊόντα
 
Έργα
 
Ισολογισμοί
 
Επικοινωνία
English Version
 
Perlomin
Perlobeton S
Cellfill
Perloflor
Nolime
Sticon
   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τηλέφωνο:
210 4916001,
210 4923179
Email: isocon@otenet.gr
   
 |  Προϊόντα Διογκωμένου Περλίτη  |  Προϊόντα Εμπορίας  | 
  Α2 Plaster grade
 

Το προϊόν Α2 Plaster grade αποτελεί μια άλλη μορφή διογκωμένου περλίτη με ειδικές προδιαγραφές για χρήση από βιομηχανίες παραγωγής έτοιμων κονιαμάτων, έτοιμων τσιμεντούχων κονιαμάτων και γυψο-κονιαμάτων.

Εφαρμογές: Χρησιμοποιείται σε βιομηχανίες παρασκευής κονιαμάτων
                                   
  
Τυπικές  Φυσικές  Ιδιότητες:
 
Μορφή : Κοκκώδες
Χρώμα  : Λευκό
Οσμή    : ¶οσμο
Δείκτης ικανότητας πυρίμαχου :  1,5
Φαινόμενη πυκνότητα :  70-90 Kg/m3
Ελεύθερη Υγρασία :  0,5%
pH :  6,5-7,5 (ουδέτερο)
Διαλυτά στο νερό :  0,08%
Διαλυτά σε 1:3  HCl ζεστό :  1,6%
Σημείο μαλακύνσεως :  871-10930C
Σημείο τήξεως :  1260-13430C
Ειδική θερμότης :  0,2 Cal/gr0C
Θερμική αγωγιμότης :  0,034-0.048 Kcal/h.m.0C

Κατάταξη έναντι πυρασφάλειας Α1 (DIN 4102 μέρος Δ)

                               ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ
 
              ΚΟΣΚΙΝΟ (mm)                            % ΚATA ΒΑΡΟΣ
                                                   
                     1,18                                                0,1
                     0,60                                              30,5
                     0,21                                              49,9
                    -0,21                                              19,5  
                                                          100,0
 
Συσκευασία:   Σάκκοι των 100 lt. (Δυνατότητα φόρτωσης χύδην και μεγασάκκων)
 
Το προϊόν Α2 παράγεται σύμφωνα με τισ διαδικασίες ISO 9001:2000 
 
 

 
 Προηγούμενη Σελίδα  Εκτυπώστε την Σελίδα   Ενημερώστε για την Σελίδα
 
         
             
Copyright 2008 @ All rights reserved - Design and Hosting: komvos.gr