Κεντρική
 
Εταιρεία
 
Προϊόντα
 
Έργα
 
Ισολογισμοί
 
Επικοινωνία
English Version
 
Perlomin
Perlobeton S
Cellfill
Perloflor
Nolime
Sticon
   
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
Τηλέφωνο:
210 4916001,
210 4923179
Email: isocon@otenet.gr
   
 |  Προϊόντα Διογκωμένου Περλίτη  |  Προϊόντα Εμπορίας  | 
  Μπεντονίτης
 

Ο μπεντονίτης είναι πλαστική άργιλος που προέρχεται από την in situ μετατροπή ηφαιστειακής τέφρας. Αποτελείται από ορυκτά της ομάδας των σμεκτιτών, με κύριο συστατικό το ορυκτό του μοντμοριλλονίτη.

Η ευρεία χρήση του μπεντονίτη οφείλεται στις χαρακτηριστικές του ιδιότητες, όπως:

• Mεγάλη προσροφητική ικανότητα
• Yψηλή πλαστικότητα
• Δυνατότητα ιοντοανταλλαγής
• Θιξοτροπία σε ιξώδη αιωρήματα
• Δυνατότητα να δρα ως συνδετικό υλικό

Το υλικό μπεντονίτης έχει καθιερωθεί σαν ένα ιδιαίτερα σημαντικό συστατικό για την παραγωγή χυτών μετάλλων και για τη σφαιροποίηση σιδηρομεταλλεύματος με αντίστοιχες εφαρμογές στα χυτήρια και την παραγωγή σιδήρου.

Επιπλέον, ο μπεντονίτης χρησιμοποιείται σε έργα πολιτικού μηχανικού, στη βιομηχανία των προσροφητικών υλικών, καθώς και μεταξύ άλλων στην χαρτοβιομηχανία, στην χρωματοβιομηχανία, στη βιομηχανία τροφίμων και κεραμικών.

Στόχος της εταιρίας ISOCON A.E. είναι η ανάδειξη και προώθηση του μπεντονίτη σε όλες τις προαναφερθήσες αγορές
.

κάντε κλικ εδώ και κατεβάστε σε μορφή .pdf το ενημερωτικό έντυπο

 

 
 Προηγούμενη Σελίδα  Εκτυπώστε την Σελίδα   Ενημερώστε για την Σελίδα
 
         
             
Copyright 2008 @ All rights reserved - Design and Hosting: komvos.gr